Art Filler Volume

Art Filler Volume

Fillmed

Art Filler Volume

VOLUME je viskozno elastični umreženi gel hijaluronske kiseline (25 mg/mL) neživotinjskog porekla koji se postupno apsorbuje tokom vremena. VOLUME filer je namenjen obnavljanju volumena lica, a injektira se potkožno, supraperiostalno ili u duboki dermis. Idealan za temporalnu regiju, „cheek bones” i „jaw line”. Lidokain koji je u sastavu (3 mg/mL) ima za cilj smanjivanje bolnih senzacija za klijenta tokom tretmana. ​

Podelite