Art Filler Lips

Art Filler Lips

Fillmed

Art Filler Lips

LIPS je viskozno elastični umreženi gel hijaluronske kiseline (​25 mg/mL​) neživotinjskog porekla koji se postupno apsorbuje tokom vremena. LIPS filer je namijenjen povećavanju jačeg volumena usana i/ili jačem naglašavanju spoljnih rubova usana, kao i poravnavanju srednjih do dubokih nepravilnosti na području oko usana. Lidokain koji je u sastavu (​3 mg/mL​) ima za cilj smanjenje bolne senzacije za klijenta tokom tretmana.

Podelite